PALLET ORGANIZER FROM MMC FIRST PROCESS

Prosjektet er forankret i FHF’s Handlingsplan for 2016. Under dagens produksjon av pelagisk fisk ankommer nye paller til anleggene ofte med vogntog. For å oppnå best mulig plassutnyttelse under transport stables pallene slik at annenhver pall blir liggende opp-ned. Når pallene skal tas i bruk må de stables på nytt slik at alle ligger rett vei. Denne jobben gjøres i dag manuelt og ofte utendørs. Arbeidsoppgaven er både tung og rutinepreget. Omstablede paller kjøres forløpende fra utendørs lagerplass gjennom industriområde frem til palleteringsområdet. Slik intern transport bidrar til betydelig truckkjøring og mye trafikk ute på industriområdet. Det er derfor et ønske fra pelagisk næring at hele operasjonen automatiseres og gjøres uten manuell innsats. I dette prosjekt vil en utvikle ny teknologi for å oppnå økt HMS og redusert rutinemessig manuelt arbeid. I tillegg vil en kunne oppnå en halvering av truckkjøringen. Ny teknologi vil også rasjonalisere produksjonen fordi en slipper å håndtere pallestablene flere ganger. Omstableren kan stå i direkte tilknytning til palletereren. Da vil den kunne «erstatte» dagens pallemagasin. En slik løsning vil være plassbesparende for anlegget. Alternativ vil omstableren kunne stå alene. Da kan den først splitte pallestabelen og deretter stable pallene i stabler med riktig retning. FIRST PROCESS har opparbeidet seg lang erfaring og verdensledende kompetanse på logistikk leveranser til tradisjonell pelagisk industri, og i de senere år, også til håndtering av laks og ørret. Våren 2014 har FP lagt en ny strategi for de neste 5 år. Det skal satses enda sterkere på FoU aktiviteter og det er ansette FoU personell samt anskaffet eget bygg og verksted for bygging av avanserte maskiner.

Hovedmål:

Målet er å utvikle en effektiv og automatisert teknologi for splitting (omstabling) av nye paller for å
oppnå økt HMS, redusert rutinemessig manuelt arbeid og en mer rasjonell produksjon.

Delmål:

• Omstableren skal ha en kapasitet på 80-90 ferdig splittede paller pr time.
• Være tilpasset pallestørrelser på:
o 1000x1200 mm
o 900x1200 mm
o Eventuelt også 800x1200 mm
• Kunne brukes både utendørs og i tilknytning til eksisterende palleteringsteknologi inne i
produksjonslokalet.
• Teknologien skal være tilpasset krav til HMS.


Forventet nytteverdi
En måloppnåelse vil på kort og lang sikt bety at anlegget rasjonaliserer bort kostbar manuell
kapasitet som igjen gir økt HMS-effekt for selskapet. Reduserte kostnader og økt lønnsomhet vil
være viktige effekter av måloppnåelsen.

Da det er mange anlegg som har behov for dette utstyret, må det helt klart kunne forsvares å bruke
omsøkte midler til dette prosjektet.
HMS er viktig for alle bedrifter i sjømatnæringen. Et positivt resultat fra dette prosjektet vil fremme
HMS i mange anlegg. Følgende punkt er viktig for økt nytteverdi i næringen:
• Færre operatører involvert i produksjonen.
• Mindre slitasjeskader på operatører.
• Kortere arbeidstid


Resultatene vil også bidra til økte miljøeffekter som:
• Mindre truck kjøring
• Kortere produksjonstid


En måloppnåelse på prosjektet betyr et steg videre mot helautomatiserte pelagiske konsumanlegg.
Ressursbruken vil stå i godt forhold til nytteverdien. 

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter