Batch alligner: Ensretting av fisk i standard 20 kilos kasser

Å ensrette fisk for å bedre utseende og kvalitet på innfryst pelagisk fisk. En ønsker å bli kvitt problemet med bøyd fisk som er lite tiltalende og skaper vanskeligheter ved senere filetering. Viktige elementer, i prioritert rekkefølge: • Foreta ensretting av fisk for å møte markedets krav. • Fjerne “bananfisk” som er vanskelig å bearbeide senere. • Få bedre fylling av kassene (og kanskje lavere emballasje). • Fremme helse, miljø og sikkerhet (HMS) i produksjonen. • Installere automatisk plastbretter på de pelagiske pakkelinjene ved ensretting/kontroll (denne maskinen er allerede utviklet av MMC FIRST PROCESS). Delmål • Å avklare designkriterier og rammebetingelser. • Å utrede mulige konsept. • Å foreta bygging av prototype og småskalatest. • Å konkludere rundt mulige konsept. • Valg av lengdeorienterings-teknologi og storskala test. • Å foreta fullskala test med samtidig prosessering av minimum 4 størrelsessorteringer av fisk. • Å avklare videre vei når det gjelder vektteknologi. Delmål for prosjektutvidelse 2016: Promoteringsfilm for presentasjon av prosjektresultater Å vise prosessene inkludert samarbeid mellom leverandør og næring samt det viktige samspillet opp mot interesseorganisasjonene og Innovasjon Norge.

Prosjektet vurderes som svært vellykket. Ensretteren er blitt utviklet i samarbeid mellom teknologibedrift, næringsbedrift, Innovasjon Norge og FHF. Man har utviklet helt ny teknologi for å få pelagisk fisk til å ligge i emballasjens lengderetning. Dette har redusert innslag av bananfisk som er en utfordring for produksjon av spesielt makrell og hestemakrell. Teknologien har vært testet i stor skala over tid. Resultatene viste seg så positive at den er installert ved flere norske anlegg for pelagisk konsumindustri.