Batch alligner: Ensretting av fisk i standard 20 kilos kasser

Å ensrette fisk for å bedre utseende og kvalitet på innfryst pelagisk fisk. En ønsker å bli kvitt problemet med bøyd fisk som er lite tiltalende og skaper vanskeligheter ved senere filetering. Viktige elementer, i prioritert rekkefølge: • Foreta ensretting av fisk for å møte markedets krav. • Fjerne “bananfisk” som er vanskelig å bearbeide senere. • Få bedre fylling av kassene (og kanskje lavere emballasje). • Fremme helse, miljø og sikkerhet (HMS) i produksjonen. • Installere automatisk plastbretter på de pelagiske pakkelinjene ved ensretting/kontroll (denne maskinen er allerede utviklet av MMC FIRST PROCESS). Delmål • Å avklare designkriterier og rammebetingelser. • Å utrede mulige konsept. • Å foreta bygging av prototype og småskalatest. • Å konkludere rundt mulige konsept. • Valg av lengdeorienterings-teknologi og storskala test. • Å foreta fullskala test med samtidig prosessering av minimum 4 størrelsessorteringer av fisk. • Å avklare videre vei når det gjelder vektteknologi. Delmål for prosjektutvidelse 2016: Promoteringsfilm for presentasjon av prosjektresultater Å vise prosessene inkludert samarbeid mellom leverandør og næring samt det viktige samspillet opp mot interesseorganisasjonene og Innovasjon Norge.

Prosjektet vurderes som svært vellykket. Ensretteren er blitt utviklet i samarbeid mellom teknologibedrift, næringsbedrift, Innovasjon Norge og FHF. Man har utviklet helt ny teknologi for å få pelagisk fisk til å ligge i emballasjens lengderetning. Dette har redusert innslag av bananfisk som er en utfordring for produksjon av spesielt makrell og hestemakrell. Teknologien har vært testet i stor skala over tid. Resultatene viste seg så positive at den er installert ved flere norske anlegg for pelagisk konsumindustri.

REGISTER TO RECEIVE NEWS AND UPDATES

Sign up to our newsletter